350 har fått fiber
Drygt 350 hushåll har nu fått fiber. Kvar finns några objekt, det handlar totalt om åtta fastigheter, varav fyra ännu inte är bebyggda. De återstående fyra har visat sig mycket svåra att bygga av tekniska skäl, två av dem tror vi går att lösa till våren medan två kan bli nödvändiga att stryka. Detta bygger på Peabs bedömningar och styrelsen i Ny fiber ser heller inga möjligheter att lösa de här hindren. Det som händer är att de inbetalningar som gjorts kommer att återbetalas till kunderna. Peab kommer att ta direktkontakt med de fastighetsägare som berörs.

Hemmansombud
Du kan kontakta någon av nedanstående om du vill veta mer - ring eller mejla.

Hälle, Brevik, Tostebol: Kjell Gustafsson (kjell@nyfiber.se) 070-3129503.
Fiskevik, Björkenäs, Wagge: Christer Saarnak (chríster@nyfiber.se) 070-3084728
Öna, Kroppstad, Åmotfors: Bosse Setterberg (bosse@nyfiber.se) 070-6318964
Ottebol: Bo-Lennart Olsson  (bo-lennart@nyfiber.se) 070-5220013
Norserud, Rud: Niklas Stake (niklas@nyfiber.se) 0703-123807
Käringerud, Berg, Sten, Myre och Dalen: Oskar Danielsson  (oskar@nyfiber.se) 070-8609444
Tannerud, Olebyn, Kyrkebol, Berg m Jösseforsen: Jan-Åke Eriksson  
(jan-ake@nyfiber.se 070-6682088
Hungarsvik: Olle Borg (olle.borg@telia.com) 070-2268355
och Börje Karlsson (borje@krafer.se) 070-6677534
Skattebol: Bengt Andersson  (bengt@arvikafotografen.com) 070-2989277
Hole: Roger Dahlgren  (nw-teknik@live.se) 070-5306079
Graf, Gravsund: Håkan Karlsson Graf ​​(hakan.karlssongraf@gmail.com) 070-5902320
Strand: Anders Karlsson Strand (anders.s.karlsson@imtech.se)​ 010-4724321

Ny fiber snart fullbordat
Den största delen av Ny fibers verksamhet är genomförd. Därför kommer periodiciteten i vår information att avta eftersom det inte längre händer så mycket med fiberinstallationerna i området.

Facebookkontot har inaktiverats och kommer att stängas helt inom kort. Hemsidan kommer att vara tillgänglig till dess slutbesiktningen skett. Däremot kommer många artiklar som inte längre är aktuella att tas bort. I höst kommer den ekonomiska föreningen Ny fiber att upphöra och insatsen på 100 kronor och eventuellt överskott att sändas till medlemmarna.

PEAB omorganiserar
Peab Anläggning som skött fiberarbetet åt Ny fiber lägger ner sin avdelning i Värmland. Istället sköts projekten fortsättningsvis i Peab Anläggning Mellansverige. De medarbetare som vi mött i projektet har sagts upp och erbjudits arbete i andra enheter i Peab.
Förändringen betyder inte så mycket för oss eftersom Ny fibers avtal med Peab fortsatt gäller. De återställningsarbeten som återstår kommer att fullföljas i vår när tjälen gått ur marken, lovar företaget.

Slutbesiktning
Når återställningsarbetena är genomförda i vår följer en slutbesiktning som Skanova genomför. Därefter säljer Peab hela projektet till Skanova. Det är det bolag som idag äger det mesta av infrastrukturen i landet när det gäller fiber. Det ägs av delvis statliga Telia. När detta är klart är det Skanova som fortsatt tar har ansvaret för fibern i området.
Vi har enbart rapporter om att fibern i området fungerar bra, men skulle det uppstå problem för er när ni abonnerar en tjänst ska ni anmäla detta till den leverantör ni har. Det kan vara Telia, Bahnhof, Universal m fl.

Vitesdiskussioner
I avtalet mellan Ny Fiber och Peab finns en klausul om ett vite som ska utgå om projektet försenas. Projektet har kraftigt försenats och Ny fiber ska nu när slutbesiktningen är gjord förhandla med Peab om vitet. Det är vår förhoppning att Peab accepterar våra krav. Vi kommer att begära hjälp av en jurist att till en rimlig kostnad försöka få igenom våra krav.